Hybridné aplikácie

Čo sú to hybridné aplikácie?

fungujú podobne ako natívne klasické aplikácie, ale oproti klasickým natívnym aplikáciá prinášajú niekoľko výhod. Hlavnou výhodou je, že pri vývoji sa používa HTML, CSS v kombinácií s Java scriptom čo umožňuje kompatibilitu so všetkými mobilnými platformami.
Rovnako ako aj natívne aplikácie sú dostupné cez apple store, alebo google play.

Po nainštalovaní na zariadenie či už sa jedná o rozhranie iOS, alebo Android nie je potrebné internetové pripojenie.  Po inštalácií sa rovnako ako pri natívnej aplikácií vytvorí na ploch zariadenia ikona a po spustení sa síce aplikácia spustí vo webovom prehliadači, ale ten neobsahuje žiadne ovládacie prvky ako klasický webový browser, preto hybridná aplikácia pre užívateľa vyzerá takmer totožne s natívnou