Infografika

Vysvetlite proces alebo službu pomocou grafiky

Tvorba infografiky

Raz vidieť znamená viac, ako stokrát počuť

Infografika pomáha sprehľadniť a jednoduchšie vysvetliť prezentáciu postupu, technológie alebo procesu. Jej využitie býva v reklamných materiáloch spoločnosti pri prezentáciách nového výrobku alebo inovatívnej technológie. Často sa používa aj vo výročných správach spoločností, prípadne pri prezentácii nápadu potenciálnemu investorovi.