« Back

Programovanie – webové aplikácie, frontend, backend, desktopové aplikácie

Máte záujem o riešenie, ktoré nie je dostupné na trhu?

Programovanie na mieru umožní vytvoriť akúkoľvek webovú, desktopovú aplikáciu, modul alebo systém. Patrí k najdrahším, ale zároveň pri dostatočných rozpočtoch aj najefektívnejším riešeniam špecifických požiadaviek na fungovanie systému. Výhodou je, že takto naprogramovaný systém, portál alebo funkcionalita obsahujú iba časti, ktoré sú nevyhnutné pre jej správne fungovanie, čo má výrazný vplyv na rýchlosť a efektivitu riešenia.

blank

Čo potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete pre vývoj software alebo systému na meiru

Ako prebieha vývoj – základné informácie

blank

Frontend

Frontend je časť aplikácie alebo systému, s ktorou užívateľ prichádza neustále do styku. Frontend sa programuje na základe dobre navrhnutého UI a UX. Kvalitne naprogramovaný frontend by mal fungovať rýchlo a efektívne na všetkých typoch zariadení. Naša spoločnosť zabezpečuje programovanie frontendu systémov, aplikácií a portálov na frameworkoch Vue, React, Angular.

blank

Backend

Backend je základom každého systému, vlstne tvorí jeho jadro. Aj keď užívateľ backend nevidí, jeho kvalita je podstatná pre správny základ každého systému. Backend vieme vyvíjať na viacerých platformách, ale najčastejšie využívame C#, PHP a Java.

blank

Programovanie desktopových aplikácií

Aj keď v dnešnej dobe môžeme aplikácie naprogramovať na webových technológiách a platformách, niekedy kvôli bezpečnosti alebo využitiu natívneho prostredia operačného systému, je výhodnejšie vyvinúť aplikáciu priamo pre desktop.

blank

Testovanie kvality a bezpečnosti

Testovanie má veľký vplyv na výslednú kvalitu naprogramovaného diela. Pozostáva z viacerých fáz, v zásade existujú manuálne formy testovania a automatické. Manuálne testovanie je vykonávané človekom, ktorý testuje jednotlivé funkcie diela. Rovnako manuálne testovanie možno použiť aj na test užívateľskej prístupnosti, bezpečnosti a celkovej správnej funkcionality systému.
Automatické testovanie nie je vykonávané ručne človekom, ale na testovanie sa naprogramujú scripty, ktoré odhaľujú prípadné nedostatky. Tento druh testov sa používa napríklad pri teste funkcionalít, prepojení a bezpečnosti.

Po testovaní sa odstránia prípadné chyby a nedostatky a znovu sa pristúpi k testovaniu.

Prepájanie aplikácií

Programovanie modulov na mieru do opensource

Opensource riešenia ponúkajú množstvo funkcií za výrazne prijateľnejšie sumy ako vývoj na mieru. Opensource systémy sa dajú rozšíriť o rôzne moduly, ktoré mnohokrát po miernej alebo rozsiahlejšej úprave zabezpečia potrebnú funkcionalitu. Avšak, existujú aj prípady, kedy sa požadovaný modul nedá nájsť, alebo zakúpiť, nakoľko neexistuje. V tomto prípade je nutné modul pre daný systém naprogramovať od základu. V prípade, ak máte takúto požiadavku, dokážeme zabezpečiť naprogramovanie modulov pre WordPress, TYPO3, Prestashop, Magento, prípadne pre iné opensource riešenia.

Služby úzko súvisiace s programovaním na mieru

Pokiaľ ste sa rozhodli o vývoj na mieru, môže vás zaujímať

Printová grafika - dokumentácia

Dokumentácia

nevyhnutnosť
k úspechu

Pri programovaní na mieru s vyššou náročnosťou je nevyhnutný popis systému a jeho funkcionality

Webdesign Bratislava

UI a UX

user interface a
user experience

User interface je nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek riešenia systému alebo aplikácie

tvorba mobilných aplikácií

Mobilné aplikácie

aplikácie pre mobilné
telefóny

Systém je možné naprogramovať nielen pre desktop alebo web, ale je možné ho naprogramovať aj pre mobil

firemný systém a automatizácia

Firemný systém

Efektívne riešenie
pre vašu firmu

Keďže ste sa dostali na túto stránku, je možné, že obsah v tejto sekcii vám prinesie ďalšie požadované informácie

tvorba portálov

Tvorba portálov

Webové firemné a
iné portály

S programovaním na mieru súvisí aj tvorba internetových, firemných, či štátnych portálov

Webdesign Bratislava

Webdesign

grafika pre webové
riešenia

Pokiaľ máte záujem o programovanie webových riešení ako sú eshopy a portály, webdesign je neoddeliteľnou súčasťou takéhoto riešenia

blank

Spoľahlivosť

blank

Flexibilita

blank

Rýchlosť

blank

Dodržanie termínov