Firemný systém
Tvorba a vývoj firemných systémov

Automatizácia firemných procesov

ůlohový systém

Zefektívnite vašu prácu, výkon vašich zamestnancov, vzťahy so zákazníkmi a omnoho viac

Firemný systém by mal tvoriť súčasť každej strednej a väčšej spoločnosti. Vďaka nemu dokážete výrazne zjednodušiť a zefektívniť fungovanie vašej firmy a tým ušetriť množstvo finančných prostriedkov vynaložených na mzdy a prípadné chyby.

Firemný systém – ako prebieha vývoj

Na základe vašich požiadaviek dokážeme vypracovať takmer akýkoľvek firemný systém. Základom úspešného vytvorenia systému je pochopenie vašich potrieb a následné spracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia slúži na popísanie celého projektu a navrhnutie jednotlivých jeho častí, ktoré sú následne popísané z funkčného hľadiska. Po vypracovaní dokumentácie a jej následnom schválení upresníme časový a cenový odhad na vývoj a pustíme sa do programovacích prác. Vzhľadom na náročnosť a komplexnosť vývoja firemného systému, sa doba vývoja pohybuje od niekoľkých mesiacov až po niekoľko rokov.

Zvýšte efektivitu vašej firmy
vďaka firemnému systému

Firemný systém na mieru

Firemný systém môže pomôcť aj vašej firme

Prečo investovať do firemného systému

Efektivita práce

Vďaka prehľadu o vykonaných prácach jednotlivých zamestnancov dokážete zvýšiť efektivitu riadenia. Možnosti sú takmer neobmedzené, ako pár príkladov uvedieme zadávanie úloh jednotlivým zamestnancom a následná kontrola nimi vykonanej činnosti, príchody a odchody zo zamestnania, kontrola času, ktorý zamestnanec strávi vo vašej firme prácou, prehľad v skladových zásobách, kontrola vodičov, vozového parku a množstvo ďalších benefitov.

Čítať viac

Viac peňazí

Vďaka efektivite, ktorá bola popísaná vyššie, je úspora peňazí zrejmá. Týmto to však ešte nekončí. Vyšší výkon vašich zamestnancov sa môže prejaviť aj vo forme vyšších tržieb. Pri zadaní presných inštrukcií bude minimalizovaná potenciálna chyba zamestnanca, ako napríklad nepochopenie úlohy, čo môže výrazne skrátiť čas pri jej riešení a vaša firma odovzdá výsledok práce skôr.

Čítať viac

Jednoduchosť používania

Prehľadne navrhnutý systém šetrí čas na získavanie údajov a výrazne zlepší prehľad o celkovom fungovaní vašej firmy. V prípade záujmu vieme navrhnúť a vytvoriť aj mobilné rozhranie, ktoré váš manažment aj zamestnanci môžu používať v teréne.

Možnosť prepájania s aplikáciami tretích strán

Pokiaľ vaša firma používa aplikácie tretích strán, ako sú napríklad účtovný alebo skladový systém, ktorý nechcete meniť, vieme novo vyvinutý systém pripojiť na už existujúci firemný systém a aplikácie. Podľa požiadaviek, v spolupráci s vývojárom systému tretej strany, vieme zabezpečiť buď jednosmernú, alebo obojsmernú komunikáciu medzi systémami.

Vzťahy so zákazníkmi

Vďaka prehľadu o vašich zákazníkoch môžete disponovať rôznymi informáciami, a tým zlepšiť vzťahy, prípadne predaj vašich produktov. Do systému sa dá zapracovať množstvo funkcionalít, ako sú napríklad reklamácie. V takomto prípade zákazník zadá do systému reklamáciu, systém takúto požiadavku spracuje a vie ju zaslať poverenému zamestnancovi, ktorý je momentálne k dispozícii. Tým bude reklamácia vybavená bez zbytočného čakania. Toto je však iba jedna zo stoviek možností ako viete vďaka firemnému systému zlepšiť vzťahy so zákazníkmi.

Prepojenie interného systému s web stránkou

Niektoré informácie obsiahnuté vo vašom firemnom systéme môžu byť užitočné aj pre návštevníkov vašej web stránky. V takom prípade vieme na web stránke vytvoriť administračné rozhranie pre zákazníkov, v ktorom sa bude nachádzať zložka, do ktorej budete vedieť zákazníkovi vkladať potrebné dokumenty a informácie. Rovnako, prostredníctvom web stránky, môže klient poslať požiadavku do vášho firemného systému, vďaka čomu sa výrazne urýchli komunikácia zákazníka s vašou spoločnosťou.

Ochutnávka
našich prác

Prečo tu nie je viac referencií?

Pri väčšine firemných systémov, ktoré sme vyvíjali, sme viazaní mlčanlivosťou. Z tohto dôvodu nie sme oprávnení dané projekty zverejniť ako referencie. V prípade záujmu Vám pri osobnom stretnutí vieme odprezentovať aj tie projekty, ktoré sa na našej stránke nenachádzajú.

Firemný systém a jeho súčasti

Mohlo by vás zaujímať

Projektová dokumentácia na vývoj

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre zmluvné strany a zároveň programátora… viac v sekcii Projektová dokumentácia

Web design

UI a UX

Pokiaľ chcete, aby bol systém použiteľný pre vás a vašich zamestnancov, je pri návrhu systému jeho neoddeliteľnou súčasťou aj UI a UX

tvorba mobilných aplikácií

Mobilné aplikácie

Ak potrebujete, aby mali vaši zamestnanci systém stále k dispozícii pre lepšiu kontrolu a efektívnejšie zadávanie úloh, môže sa vám hodiť mobilná aplikácia