« Back

Firemný systém – tvorba a vývoj firemných systémov – automatizácia firemných procesov

Zefektívnite vašu prácu, výkon vašich zamestnancov, vzťahy so zákazníkmi a omnoho viac

Firemný systém by mal tvoriť súčasť každej strednej a väčšej spoločnosti. Vďaka nemu dokážete výrazne zjednodušiť a zefektívniť fungovanie vašej spoločnosti a tým ušetriť množstvo finančných prostriedkov vynaložených na mzdy a prípadné chyby.

blank

Firemný systém môže pomôcť aj vašej firme

Prečo investovať do firemného systému

Prínos SEO

Efektivita

Vďaka prehľadu o vykonaných prácach jednotlivých zamestnancov dokážete zvýšiť efektivitu riadenia. Možnosti sú takmer neobmedzené, ako pár príkladov uvedieme zadávanie úloh jednotlivým zamestnancom a následná kontrola nimi vykonanej činnosti, príchody a odchody zo zamestnania, kontrola času, ktorý zamestnanec strávi vo vašej firme prácou, prehľad v skladových zásobách, kontrola vodičov, vozového parku a množstvo ďalších benefitov. Vďaka týmto výhodám môže firma ušetriť na mzdách, pohonných hmotách, minimalizovať rozkrádanie a ďalšie.

úpsora času a peňazí

Viac peňazí

Vďaka efektivite, ktorá bola popísaná vyššie, je úspora peňazí zrejmá, ale týmto to však ešte nekončí. Vyšší výkon vašich zamestnancov sa môže prejaviť aj vo forme vyšších tržieb. Vďaka presným inštrukciám bude minimalizovaná potenciálna chyba zamestnanca, napríklad nepochopenie úlohy, čo môže výrazne skrátiť čas pri jej riešení a vaša firma odovzdá výsledok práce skôr. Prostredníctvom firemného systému viete udržať kontrolu nad vozovým parkom, a tým obmedziť náklady na jeho prevádzku. Finančných benefitov je mnoho a radi vám ich vysvetlíme pri konzultácii riešenia.

Jednoduchosť používania - firemný systém

Jednoduchosť používania

Prehľadne navrhnutý systém šetrí čas na získavanie údajov a výrazne zlepší prehľad o celkovom fungovaní vašej firmy. V prípade záujmu vieme navrhnúť a vytvoriť aj mobilné rozhrania, ktoré môže váš manažment aj zamestnanci používať v teréne.

Prepájanie aplikácií

Možnosť prepájania s aplikáciami tretích strán

Pokiaľ vaša firma používa aplikácie tretích strán, ako sú napríklad účtovný alebo skladový systém, ktorý nechcete meniť, vieme novo vyvinutý systém pripojiť na už existujúci firemný systém a aplikácie. Podľa požiadaviek, v spolupráci s vývojárom systému tretej strany, vieme zabezpečiť buď jednosmernú, alebo obojsmernú komunikáciu medzi systémami.

CRM systém

Vzťahy so zákazníkmi

Vďaka prehľadu o vašich zákazníkoch môžete disponovať rôznymi informáciami, a tým zlepšiť vzťahy, prípadne predaj vašich produktov. Do systému sa dá zapracovať množstvo funkcionalít, ako sú napríklad reklamácie. V takomto prípade zákazník zadá do systému reklamáciu, systém takúto požiadavku spracuje a vie ju zaslať poverenému zamestnancovi, ktorý je momentálne k dispozícii, a tým bude reklamácia vybavená bez zbytočného čakania. Toto je však iba jedna zo stoviek možností ako viete vďaka firemnému systému zlepšiť vzťahy so zákazníkmi.

Seo copywriting

Prepojenie interného systému s web stránkou

Niektoré informácie obsiahnuté vo vašom firemnom systéme môžu byť užitočné aj pre návštevníkov vašej web stránky. V takom prípade vieme na web stránke vytvoriť administračné rozhranie pre zákazníkov, v ktorom sa bude nachádzať zložka, do ktorej budete vedieť zákazníkovi vkladať potrebné dokumenty a informácie. Rovnako, prostredníctvom web stránky môže klient poslať požiadavku do vášho firemného systému, vďaka čomu sa výrazne urýchli komunikácia zákazníka s vašou spoločnosťou.

Firemný systém a jeho súčasti

Mohlo by vás zaujímať

Printová grafika - dokumentácia

Dokumentácia

základ návrhu
kvalitného systému

Projektová dokumentácia slúži ako podklad pre zmluvné strany a zároveň programátora… viac v sekcii Projektová dokumentácia

Webdesign Bratislava

UI a UX

rozloženie prvkov
systému

Pokiaľ chcete, aby bol systém použiteľný pre vás a vašich zamestnancov, je pri návrhu systému jeho neoddeliteľnou súčasťou aj UI a UX

tvorba mobilných aplikácií

Mobilné aplikácie

zefektívnite
váš systém

Ak potrebujete, aby mali vaši zamestnanci systém stále k dispozícii pre lepšiu kontrolu a efektívnejšie zadávanie úloh, môže sa vám hodiť mobilná aplikácia

blank

Spoľahlivosť

blank

Flexibilita

blank

Rýchlosť

blank

Dodržanie termínov