« Back

Webdesign

Grafický návrh pre web stránku, eshop, portál

Webdesign je grafické spracovanie návrhu web stránky, eshopu alebo portálu. Vďaka webdesignu uvidíte, ako budú rozmiestnené jednotlivé prvky na stránke a ako bude vaša webová prezentácia vyzerať. Pri tvorbe grafického návrhu na vaše webové riešenie sa v prvom rade zameriavame na funkčnosť a prehľadnosť, samozrejme, s dôrazom na vizuálnu identitu (corporate identity) vašej spoločnosti. Kvalitne spracovaný grafický návrh vám vo výsledku môže výrazne napomôcť k tomu, aby sa návštevníci vašej web stránky dostali k požadovaným informáciám čo najrýchlejšie. Vďaka tomu môžete získať veľkú výhodu pred konkurenciou a vaša nová web stránka vám môže priniesť výrazne viac zákazníkov.

blank

Čo potrebujete vedieť, ak sa rozhodnete pre webdesign

Grafický návrh web stránky, eshopu alebo portálu – výhody a podľa čoho sa tvorí

Webdesign grafika na web stránku

Počet navrhovaných stránok – lepšia prehľadnosť vašej web stránky

Jedným z vplyvov na cenu webdesignu je počet podstránok. Vo všeobecnosti, ak chcete, aby bola web stránka prehľadná, vytvára sa okrem grafického návrhu hlavnej stránky aj grafický návrh podstránok. Vo väčšine prípadov sa navrhuje aj šablóna pre rozloženie obsahu a grafický návrh kontaktu. V prípade rozsiahlejších webových prezentácií sa vytvára aj návrh produktovej stránky a zároveň ďalších nevyhnutných stránok, ktoré si vyžadujú unikátny grafický návrh. Samozrejme platí, že v grafike nie je potrebné navrhovať každú jednu podstránku samostatne (pokiaľ to nebude vaša požiadavka), ale vytvárajú sa iba základné šablóny. Pri eshopoch a portáloch bude, samozrejme, rozsah prác väčší, nakoľko si vyžadujú väčší počet unikátnych podstránok. Napríklad, bežný eshop, pokiaľ požadujete kompletnú grafiku na mieru, sa skladá z grafických návrhov hlavnej stránky, zoznamu produktov, karty produktov, nákupného košíka, ako aj objednávkového procesu. Okrem vyššie spomenutých vecí majú niektorí zákazníci požiadavky aj na grafický návrh menu, prípadne mobilnej verzie webového riešenia, najmä ak sa jedná o väčšiu prezentáciu.

Grafika na web

Náročnosť grafiky – webdesign pre vyššiu dôveru vašich zákazníkov

Náročnosť grafiky je veľmi závislá od vašej predstavy, ako má web stránka vyzerať, a samozrejme, aj od typu vášho podnikania a dodaných materiálov. Vo väčšine prípadov používame na tvorbu grafického návrhu fotky z fotobanky ale nie na každý segment sa dajú zakúpiť vhodné fotky, ktoré vystihujú zámer spoločnosti. Vtedy je vhodné, ak nám fotky dodáte vy, alebo na základe informácií o vašom podnikaní, vytvoríme koláž z fotografií tak, aby čo najpresnejšie vystihli vaše podnikanie. Všetky grafické prvky použité na web stránke by mali prispievať k orientácii návštevníka stránky tak, aby grafický prvok návštevníkovi stránky evokoval, že sa nachádza na požadovanej informácii. Táto zásada platí pri obrázkoch, ikonách, ilustráciách, či iných grafických prvkoch. Mnohokrát dodané podklady nie sú vhodne zladené s vizuálnou identitou (corporate identity) zákazníka, a z tohto dôvodu musíme mnohokrát použité fotografie upravovať tak, aby ladili k štýlu jeho spoločnosti.

Mobilná web stránka

Webdesign pre mobilnú verziu web stránky – základ pre úspešné podnikanie

Všetky naše riešenia, už aj tie najzákladnejšie, obsahujú responzivitu, t.j. web stránka sa prispôsobí mobilnému telefónu alebo tabletu automaticky. Pri rozsiahlejších riešeniach, ako je portál alebo veľká webová prezentácia, nemusí byť toto riešenie ideálne z hľadiska použiteľnosti pre návštevníka. Z tohto dôvodu sa pre lepšiu orientáciu návštevníka webového riešenia vytvára špeciálna mobilná verzia, ktorá zabezpečí rýchlejší a prehľadnejší prístup k jednotlivým informáciám. V niektorých prípadoch je layout (rozloženie stránky) a dokonca aj štruktúra úplne odlišná od webovej verzie. Dôležitosť tejto mobilnej verzie je veľmi vysoká v segmentoch, v ktorých návštevníci webového riešenia prichádzajú cez mobil vo viac ako 40% prípadoch, ale najmä v segmentoch, ktorých číslo mobilných návštevníkov dosahuje 80% -90% z celkovej návštevnosti web stránky.

Analýza web stránky - tvorba web stránok

Podľa čoho tvoríme webdesign – prehľadnosť prináša viac zákazníkov

Ako bolo vyššie spomenuté, pri tvorbe webdesignu kladieme dôraz na vašu corporate identity, prehľadnosť a rýchlu dostupnosť informácií pre návštevníka. Okrem dlhoročných skúseností používame pri grafických návrhoch aj rôzne analytické nástroje. Pri stránkach s veľkým rozsahom a vysokými návštevnosťami, po kompletnej tvorbe riešenia naimplementujeme do riešenia nahrávacie zariadenia, ktoré sledujú, ako jednotliví návštevníci prechádzajú cez stránku, ako pohybujú myšou a o ktoré informácie majú títo návštevníci záujem. Po spracovaní týchto analýz môžeme pristúpiť k preskupeniu prvkov na web stránke. V prípade, ak sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, vieme tieto analytické nástroje pridať aj do vašej súčasnej web stránky a na základe analýzy navrhneme novú grafiku vašej web stránky tak, aby odzrkadľovala požiadavky vašich zákazníkov.

Seo copywriting

Webdesign, texty a SEO – väčšia návštevnosť = väčší záujem

Veľký vplyv na výsledný vzhľad vašej web stránky bude mať aj rozsah textov, ktoré sa na web stránke nachádzajú. Paradoxne, web stránky, ktoré sú užívateľsky prístupné, obsahujú množstvo textov, sú vysoko umiestnené vo vyhľadávačoch bez platenia reklamy a sú graficky menej pútavé ako web stránky, ktoré obsahujú iba málo textu a množstvo fotografií. Z tohto dôvodu je pre nás pred začatím návrhu webovej grafiky dôležité vedieť, akému účelu bude web stránka slúžiť a akú formu marketingu budete využívať na jej propagáciu.

Zaujal vás webdesign?

Pravdepodobne budete mať záujem aj o nasledovné služby

blank

Tvorba web stránok

Vývoj – tvorba
web stránok

Novú web stránku naprogramujeme podľa vytvoreného grafického návrhu… viac sa dozviete v sekcii Tvorba web stránok

blank

Tvorba eshopov

Tvorba eshopu podľa
navrhnutej grafiky

Webdesign pomôže pri tvorbe prehľadného eshopu, aby vám internetový obchod priniesol viac zákazníkov… viac v sekcii Tvorba eshopov

blank

Tvorba portálov

Tvorba portálov podľa
navrhnutej grafiky

Pri tvorbe portálov je okrem grafického návrhu potrebná aj projektová dokumentácia… viac sa dozviete v sekcii Tvorba portálov

Webdesign – príklady nami vytvorených grafických návrhov

Pozrite si naše referencie

blank

Spoľahlivosť

blank

Flexibilita

blank

Rýchlosť

blank

Dodržanie termínov