Projektová dokumentácia pre softérový vývoj

Pre portál, firemný systém, vyvoj software na mieru

Tvorba projektovej dokumentácie pre portál, systém, CRM

Projektová dokumentácia – prínos pri vývoji

Pre správne naprogramovanie systému musí vývojárska firma poznať presnú funkčnú špecifikáciu diela, aby jadro systému, databáza a na tieto veci naviazaná funkcionalita, boli poprepájané správne. Nesprávne pochopenie na základe zlého zadania môže viesť k výraznému predĺženiu vývoja a v neposlednom rade aj navýšeniu ceny výsledného diela. Z uvedeného vyplýva, že presný popis fungovania systému je pri tvorbe projektov väčšieho rozsahu, ako je portál alebo firemný systém, nesmierne dôležitý. Ďalšou výhodou je, že vývojárska firma vám bude vedieť presnejšie stanoviť výslednú sumu za programátorské práce na takomto systéme. To znamená, že sa vám nestane, že programátori budú sumu za dielo iba odhadovať a následne sa suma mnohonásobne navýši.

Projektovú dokumentáciu si u nás môžete objednať aj samostatne pred tým, ako si vyberiete vývojársku firmu. Prínos bude v tom, že si budete vedieť lepšie porovnať ceny potenciálnych dodávateľov.

Čo obsahuje projektová dokumentácia?

Jej výhody a vplyv na cenu diela

Projektová dokumentácia – šetrí čas, peniaze a množstvo stresu

Vďaka projektovej dokumentácii dostane vývojárska firma alebo programátor presné zadanie a postup prác, ktoré má vykonať. Táto skutočnosť prináša viacero výhod. Vďaka rozsiahlemu popisu projektu bude vývojárska firma vedieť, čo má presne naprogramovať a aký bude rozsah vývoja. Na základe vašej žiadosti o cenovú ponuku, pri dodaní takejto dokumentácie a špecifikácie, bude vývojár vedieť omnoho presnejšie určiť výslednú cenu a časový rozsah.

Čítať viac

Grafický návrh, UI, webdesign – aby ste videli vzhľad vášho systému

Narozdiel od ostatných spoločností, ktoré do projektovej dokumentácie umiestňujú iba takzvané wire frames (kockové návrhy blokov a náčrty), my do projektovej dokumentácie priamo zapracovávame grafický návrh daného projektu, a to najmä z dôvodu lepšej predstavy o tom, ako bude systém vyzerať a ako budú umiestnené jednotlivé prvky na stránke. Je to z dôvodu, že z wire frame sa nedá odhadnúť úplná prehľadnosť a funkčnosť systému, a následne môžu pri tvorbe grafického návrhu vznikať nedorozumenia.

Popis diela – predchádza nedorozumeniam a skracuje čas pri vývoji

Funkčná špecifikácia, okrem grafických návrhov diela, obsahuje aj popis každého jedného prvku obsiahnutého v grafickom návrhu. V dokumente budú popísané všetky funkcionality a ich nadväznosti na ďalšie časti a následné procesy. Tým sa presne zadefinuje funkcionalita a transparentnosť prác.

Pri akých projektoch odporúčame vytvorenie projektovej dokumentácie

Tvorbu projektovej dokumentácie odporúčame najmä pri rozsiahlejších projektoch s množstvom funkcionalít, predovšetkým, ak sa jedná o systém vytváraný na mieru. Dá sa aplikovať pri rozsiahlejších web stránkach a eshopoch s interaktívnymi funkcionalitami väčšieho rozsahu, alebo pri náročnejších riešeniach. Pri tvorbe portálov alebo firemných systémov by projektová dokumentácia a funkčná špecifikácia mala byť neoddeliteľnou súčasťou diela.

Rozsah projektovej dokumentácie

V závislosti od zložitosti systému sa odvíja aj rozsah projektovej dokumentácie. Pri jednoduchších projektoch sa rozsah grafických návrhov a popisu diela pohybuje v desiatkach strán. Pri náročných a obsiahlych projektoch môže mať takáto dokumentácia aj stovky strán.

Zaujala vás projektová dokumentácia?

Pozrite si aj ďalšie služby, ktoré s ňou súvisia

tvorba firemných systémov

Firemný systém

Ak máte záujem o návrh projektovej dokumentácie k firemnému systému, mohli by byť pre vás zaujímavé aj nasledovné informácie… viac Firemný systém

tvorba portálov

Tvorba portálov

Ako bolo popísané vyššie, projektová dokumentácia sa využíva pri tvorbe portálov. Ak máte záujem o bližšie informácie o vývoji portálu, navštívte stránku Tvorba portálov

Web design

Webdesign

Súčasťou projektovej dokumentácie je aj grafický návrh riešenia… viac sa dozviete v sekcii Webdesign