« Back

Tvorba portálov

Vytvoríme portál podľa vašich predstáv

Na základe vašej predstavy vám vieme vytvoriť akýkoľvek portál, či už sa jedná o vyhľadávač produktov, áut, informácií, blogov, aukcií alebo iných. V zásade nezáleží na tom, či plánujete vyvinúť osobný portál, regionálny, spravodajský alebo vládny, prípadne obchodný portál, vývoj každého z nich má svoje úskalia. O problematike portálu sa dozviete v sekcii nižšie.

blank

Čo obnáša vývoj portálu

Obvyklé postupy a odpovede na otázky

SEO cena

Koľko stojí tvorba portálu ?

Cena za vývoj internetového portálu sa skladá z viacerých faktorov, a preto na stanovenie aspoň odhadovanej ceny budeme potrebovať viacero informácií. Medzi ne patrí účel, na ktorý bude portál používaný, či sa jedná o menší osobný projekt alebo sa bude jednať o spravodajský, regionálny alebo vládny portál. Nemalý vplyv na výslednú cenu má aj požadovaná funkcionalita a predpokladaná návštevnosť, ako aj množstvo ďalších faktorov. Pred začatím tvorby si je dobré vopred zvážiť rozpočet. Na základe vami poskytnutého orientačného rozpočtu vám navrhneme čo najoptimálnejšie riešenie.

Tvorba portálov - projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia – návrh grafiky a popis systému

Pri rozsiahlejších a náročnejších portáloch je, okrem grafického návrhu – webdesign, nutné vytvoriť aj funkčnú špecifikáciu, ktorá bude obsahovať kompletnú funkcionalitu systému a detailný popis každej časti. Bez vytvorenia takejto projektovej dokumentácie môže prichádzať k nedorozumeniam medzi objednávateľom a vývojárskou firmou. Preto je nevyhnutné mať čo najdetailnejšie spracovanú dokumentáciu k tvorbe portálu.

Programovanie

Programovanie portálu, prípadne použitie platformy

Na základe vašej predstavy a funkčnej špecifikácie portálu vyberieme najvhodnejšiu možnosť na jeho tvorbu. Menšie riešenia sa dajú vytvoriť na hotových platformách s väčším, či menším počtom modifikácií. Výhodou takéhoto riešenia je priaznivejšia cena, ako aj to, že vývoj zaberie výrazne kratší čas v rozsahu týždňov. Naproti tomu väčšie riešenia s predpokladanou vysokou návštevnosťou je potrebné vyvíjať na mieru. Výhodou v tomto prípade je, že funkcionalita presne odzrkadľuje požiadavky. Vďaka tomu, že portál má naprogramované iba nevyhnutné časti na jeho prevádzku, je takéto riešenie efektívnejšie z pohľadu rýchlosti a menej zaťažuje server. Nevýhodou je časová náročnosť v rozsahu niekoľkých mesiacov až rokov a k tomu adekvátna cena, ktorá sa však pri vysokej návštevnosti môže relatívne rýchlo vrátiť prostredníctvom nižších nákladov na prevádzku servera.

Analýza eshopu

Testovanie funkčnosti a záťažové testy

Pokiaľ sa rozhodnete pre portálové riešenie na mieru, po naprogramovaní je pred spustením portálu nevyhnutné kompletne otestovať jeho funkčnosť a opraviť prípadné nedostatky. Tu treba počítať s tým, že testovanie a opravy prípadných chýb zaberú pri rozsiahlejšom riešení tretinu až polovicu času vývoja portálu. Pri portáloch s predpokladanou vysokou návštevnosťou (desiatky tisíc užívateľov denne) je pred spustením vhodné vykonať aj záťažové testy. Pred spustením portálu, najmä ak obsahuje citlivejšie dáta, je vhodné vykonať penetračné testy, ktoré odhalia možné bezpečnostné riziká pred hackerskými útokmi, a následne vykonať opravu prípadných bezpečnostných dier.

Pri tvorbe portálov by vás mohlo zaujímať

Služby súvisiace s tvorbou portálu

Printová grafika - dokumentácia

Dokumentácia

nevyhnutnosť
pre kvalitný portál

Pri vývoji portálu väčšieho rozsahu je ku kvalitnému výsledku nevyhnutná projektová dokumentácia… viac v sekcii Projektová dokumentácia

Webdesign Bratislava

Webdesign

grafický návrh zvýši
prehľadnosť portálu

Neodmysliteľnou súčasťou pri tvorbe portálu je aj jeho grafický návrh, inak nazývaný webdesign… viac sa dozviete v sekcii Webdesign

marketing

Marketing

rozbehnite
váš portál

Po vytvorení portálu netreba zabúdať ani na jeho návštevnosť, ktorú vám zabezpečí marketing… viac sa dozviete v sekcii Marketing

blank

Spoľahlivosť

blank

Flexibilita

blank

Rýchlosť

blank

Dodržanie termínov