Správa kampaní

Google, facebook a instagram reklama

Platená propagácia – nastavenie a správa kampaní

Začali ste s podnikaním? Alebo potrebujete zvýšiť počet zákazníkov? Platená internetová reklama prostredníctvom Google, facebook alebo instagram, môže pomôcť k rýchlemu štartu alebo rastu vášho podnikania.

Platená propagácia – správne nastavenie kampaní ušetrí množstvo prostriedkov a zároveň zvýši váš zisk.

PPC reklama

Platená reklama a jej formy

Ako vám vieme pomôcť

Google Ads reklama

Vďaka reklame cez Google Ads dokážeme vašu web stránku okamžite zaradiť na popredné pozície vo vyhľadávači Google. Táto forma kampane je veľmi efektívna, nakoľko sa pri správnom zacielení zobrazí potenciálnemu zákazníkovi, ktorý hľadá práve vašu službu alebo produkt. Okrem uvedeného, Google ponúka aj ďalšie formy propagácie, ako je remarketing, produktová kampaň prostredníctvom google merchant center, bannerová kampaň alebo video reklama na YouTube a mnohé ďalšie formy a ich kombinácie.

Čítať viac

Facebook reklama

Propagácia prostredníctvom sociálnej siete Facebook má množstvo výhod. Jednou z nich je, že na propagáciu produktu alebo služby nepotrebujete vlastniť ani webovú stránku. Pre správne nastavenie kampane je dôležitých množstvo faktorov, napríklad typ produktu alebo služby, cieľ vašej reklamy, či potrebujete zvýšiť povedomie o značke alebo získať kupujúcich zákazníkov. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook sa viete presne zamerať na typ zákazníka, ktorého oslovujete.

Čítať viac

Instagram reklama

Instagram je sociálna sieť s vyše 1 miliardou používateľov a stále zaznamenáva prudký nárast. Obsahuje rozmanitú komunitu užívateľov s neobmedzeným marketingovým potenciálom. Tým, že Instagram a Facebook sú vzájomne prepojené, je jednoduchšie zacieliť publikum. Ďalšou výhodou je, že do Instagramu sa dá integrovať služba Shopify a vďaka tomu dokážete predávať svoje výrobky okamžite.

Čítať viac

LinkedIn reklama

Výhodou reklamy na sociálnej sieti LinkedIn je, že je zameraná na pracovný a profesionálny segment, čo prináša množstvo výhod. Prevažnú časť používateľov predstavujú vzdelaní ľudia s vyšším príjmom. Z tohto dôvodu je reklama na tejto platforme najúčinnejšia pre segmenty, ktoré vyhľadávajú zákazníkov z určitých odborov a profesií. Je vhodná na propagáciu produktov a služieb, ktoré sú zamerané na konkrétne odvetvia a pozície pracovných miest. Ako ste sa dočítali, LinkedIn vám vie priniesť hodnotných zákazníkov, avšak je nutné takúto kampaň dobre zacieliť, preto jej správu odporúčame vložiť do rúk profesionálom.

Súvisiace služby a ďalšie formy propagácie

Mohlo by vás zaujímať

tvorba web stránok

Tvorba web stránok

Novú web stránku naprogramujeme podľa vytvoreného grafického návrhu… viac sa dozviete v sekcii Tvorba web stránok

SEO - optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače

Pokiaľ vlastníte web stránku, je optimalizácia pre vyhľadávače veľmi účinnou formou propagácie… viac v sekcii SEO

printová reklama

Printová reklama

Ak chcete vašu firmu propagovať nielen prostredníctvom internetu, môže byť pre vás užitočný aj tento typ reklamy… viac v sekcii Printová reklama