Programovanie aplikácií pre iOS a Android

Čo sú to natívne aplikácie pre iOS a Android?

na rozdiel od hybridných aplikácií založených na HTML5 majú natívne mobilné aplikácie viacero výhod. Medzi výhody natívnych aplikácií patrí to, že dokážu plne využívať podporu zariadenia, tj plný prístup ku GPS lokácií, kamere na zariadení,  mikrofónu, kontaktom atď.  Vďaka týmto vlastnostiam je možné použiť takúto aplikáciu na akýkoľvek účel. Ďalšou výhodou je, že natívne aplikácie pracujú na väčšine zariadeniach rýchlejšie a stabilnejšie v porovnaní s hybridnými aplikáciami.

Rozsiahlejšie a náročnejšie projekty, preto odporúčame robiť natívne. Nevýhodou natívnych aplikácií je to že musia byť vytvorené na všetky platformy, kde bude využívaná. To znamená ak chcete aby Vaša aplikácia fungovala pre užívateľov iPhone aj Android musia sa vlastne naprogramovať dve aplikácie jedna pre iOS (iPhone) a druhá pre zariadenia pracujúce na systéme Android.

Po vývoji je aplikáciu možné umiestniť do oficiálnych predajní Apple store, alebo Google play.