Tvorba firmených systémov

Úlohový systém pre lepší prehľad aj vo vašej firme

Vývoj systému a mobilnej aplikácie na mieru

ůlohový systém

Popis projektu

Vďaka prepojeniu mobilnej aplikácie so systémom má zamestnávateľ kompletný prehľad o výkonoch jednotlivých zamestnancov. Dokonca má okamžitý prehľad aj o činnostiach, ktoré zamestnanci vykonávajú v reálnom čase. To prináša aj ďalšie výhody, ktoré spočívajú v tom, že zamestnávateľ vie, ktorý zamestnanec je ako vyťažený a tým pádom vie efektívne prerozdeliť úlohy medzi nimi. Navyše, systém poskytuje aj mesačné štatistiky o výkonoch jednotlivých zamestnancov a pri rozhodovaní o odmenách alebo redukcii počtu zamestnancov, zamestnávateľ vie vykonať spravodlivé rozhodnutie.

Ďalšie výhody systému

Na základe požiadaviek klienta, ktoré zneli zvýšiť efektivitu firmy a získať prehľad o zamestnancoch a optimalizovať náklady, sme navrhli systém, ktorý presne tieto očakávania splnil. Systém funguje nasledovne. Každý zamestnanec má k dispozícii mobilnú aplikáciu, do ktorej mu jeho nadriadený pridáva úlohy. Po pridaní úlohy, sa táto zobrazí zamestnancovi v stĺpci spolu s ďalšími úlohami. Pokiaľ zamestnanec začne vykonávať niektorú z týchto úloh, odštartuje riešenie tejto úlohy v mobilnej aplikácii. Pokiaľ prácu na úlohe preruší, má povinnosť toto prerušenie označiť v aplikácii. Rovnako tento systém funguje aj pri príchodoch a odchodoch z práce, kde vďaka technológii NFC načíta zamestnancov telefón a podľa toho má zamestnávateľ dokonalý prehľad o príchodoch a odchodoch z pracoviska jednotlivých zamestnancov.

Tvorba mobilnej aplikácie
Firemný systém na mieru

Získajte prehľad o vašich zamestnancoch

zvýšte efektivitu vašej spoločnosti

Firmený systém

čo všetko sa urobilo?

zvýšte efektivitu vašej spoločnosti

Programovanie na mieru

Programovanie na mieru

sa využíva pri tvorbe systémov a portálov, kde sa kladú vysoké nároky na bezpečnosť, spoľahlivosť alebo záťaž na systém … viac sa dozviete v sekcii Programovanie na mieru

tvorba firemných systémov

Tvorba systému

Firemný systém slúži na lepší prehľad o vašich zákazníkov, zamestnancoch, skladových zásobách, a mnohých ďalších vecí … viac sa dozviete v sekcii Tvorba systémov

tvorba mobilných aplikácií

Mobilná aplikácia

Chcete mať dôležité informácie o vašej firme vždy po ruke? Pomocou mobilnej aplikácie vám toto dokážeme zabezpečiť … viac sa dozviete v sekcii Vývoj mobilných aplikácií

Copyright © 2022 Abcdesign.sk