HACCPoint – Firma zaoberajúca sa dokumentáciou pre gastronomické prevádzky

tvorba web stránky – webdesign, wordpress, SEO

Pôvodnú prezentáciu pre klienta HACCPoint sme vytvárali pred mnohými rokmi a už nespĺňala moderné požiadavky a z tohto dôvodu sme sa s klientom dohodli na re-dizajne a najnovšej verzii systému WordPress. Re-dizajn bol nutný aj z dôvodu, že vďaka našej pôvodnej webovej prezentácii sa klientovi výrazne zvýšili tržby a zároveň aj rozšírilo portfólio ponúkaných služieb. Vzhľadom na množstvo ponúkaných služieb sme museli na mieru naprogramovať špeciálne menu, aby sa zákazník dostal k požadovanej službe čo najrýchlejšie bez nutnosti hlbšej štúdie web stránky. Toto špeciálne menu sme zapracovali aj do mobilnej verzie. Vzhľadom na množstvo podstránok bol dosť časovo náročný správny výber fotiek pre každú službu a tak isto aj výroba bannerov. K rozsahu web stránky sme taktiež museli prispôsobiť aj jej štruktúru, aby sa zákazník nášho klienta dostal čo najrýchlejšie k požadovanej informácii.

Špeciálna mobilná verzia

V časoch, keď náš klient začínal podnikať, bol jeho rozpočet na web stránku malý a nemal priestor na špeciálnu mobilnú verziu, preto na pôvodnej web stránke bola použitá klasická responzivita, ktorá nie je vždy najoptimálnejším riešením, najmä pri väčších prezentáciách. Pri novej web stránke sa klient aj vďaka tomu, že pôvodná webová prezentácia mu pomohla výrazne rozbehnúť jeho podnikanie, rozhodol investovať aj do špeciálnej mobilnej verzie. Táto mobilná verzia výrazne sprehľadnila celú web stránku na mobilnom telefóne a tým priniesla nášmu zákazníkovi ešte väčšie množstvo klientov.

Prehľadná web stránka umožní vášmu potenciálnemu zákazníkovi lepšie sa zorientovať vo vami ponúkaných službách a riešeniach.

Náhľady haccpoint

Copyright © 2022 Abcdesign.sk