Raket – internetový provider – tvorba web stránky

Webdesign, WordPress, objednávkový systém, špeciálna mobilná verzia

Raket je pripravovaný provider bezdrôtového internetu pre trnavský región. Požiadavkou klienta bolo odprezentovať výhody jeho riešenia oproti konkurencii a možnosť online objednávky tohto internetu. Na základe požiadaviek sme sa rozhodli vytvoriť interaktívny objednávkový systém, ktorý funguje na základe zvolenej možnosti, následne pridáva k nej prislúchajúce služby. Vzhľadom na pomerne vysoké množstvo užívateľov, ktorí pristupujú v tomto segmente na web stránku prostredníctvom mobilného telefónu, sme kvôli sprehľadneniu objednávkového systému nemohli použiť klasickú responzivitu ako pri bežných web stránkach, ale museli sme objednávkový systém prepracovať na špeciálnu verziu pre mobilný telefón.

Prepojenie s firemným CRM systémom

Keďže v minulosti sme pre tohto zákazníka navrhli a vyvinuli CRM systém, ktorý umožňuje nielen lepší styk so zákazníkmi, ale aj kompletné riedenie firmy, sme sa na základe diskusie s klientom rozhodli prepojiť túto web stránku s jeho interným systémom. Zjednodušene, proces funguje nasledovne : zákazník si na web stránke objedná internet a do systému príde objednávka, následne systém odošle zákazníkovi potvrdzujúci e-mail o jeho objednávke a po potvrdení objednávky zákazníkom sa zadajú jednotlivé úlohy jednotlivým zamestnancom na základe dostupnosti k príprave a inštalácii internetu u zákazníka.

Objednávky z Vašej web stránky môžu byť posielané do Vášho interného systému.

Náhľady raket

čo všetko sa urobilo?

Web design

Webdesign

Základom každej web stránky je webdesign, ktorý Vám pripravíme na mieru… viac v sekcii Webdesign

WordPress

Funkcionalitu CMS systému WordPress je možné rozšíriť aj úpravami na mieru… viac sa dozviete v sekcii WordPress

Objenávkový proces

Objednávkový systém

Pre klienta sme na systéme WordPress na mieru vyvinuli objednávkový systém…

Copyright © 2022 Abcdesign.sk