Sensor Group – celosvetový líder detekčných systémov

Webdesign, WorPress, zákaznícka zóna, multijazyčnosť

Spoločnosť Sensor Group sa zaoberá výrobou a výskumom detekčných systémov, ktoré sú zamerané na detekciu úniku škodlivých látok do zemského povrchu. Požiadavkou klienta bolo vytvoriť web stránku spoločnosti so zameraním na prezentáciu poskytovaných produktov a služieb. Okrem týchto základných požiadaviek bolo do funkcionalít potrebné naprogramovať aj zákaznícku zónu, v ktorej má každý zákazník prístup do dokumentácie, ktorá sa týka ním zakúpeného produktu alebo služby.

WordPress CMS

Klient požadoval úpravu fotiek, videí ako aj textov na stránke vo vlastnej réžii. Z tohto dôvodu sme, vzhľadom na časovú tieseň a zároveň aj rozpočet klienta, ako základ web stránky použili systém WordPres, ktorý umožňuje dané požiadavky splniť vzhľadom na vysoké množstvo podporovaných modulov, ktoré spĺňajú účel.

Vďaka systému WordPress je možné vytvoriť aj náročnejšie projekty v relatívne krátkom čase.

Náhľady sensor

Copyright © 2022 Abcdesign.sk